Στόχοι

You are here

Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας παραμένει η εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω μίας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει.

   Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού, η εταιρία σήμερα εντύνει τις παραγωγικές επενδύσεις και προχωρά στην:

  • Ανάπτυξη της υποδομής και του δικτύου υποστήριξης.
  • Αναβάθμιση των μηχανισμών εκπαίδευσης και ελέγχου.
  • Δημιουργίας τμήματος νέων προιόντων.
  • Διαχείρηση της ποιότητας των προιόντων.